Genç Düşünce Platformu “İnsan, insanın ufkudur.” düşüncesinden hareketle her ay, çeşitli vasıflarıyla temayüz etmiş (gazeteci, yazar, akademisyen, sanatçı…) kıymetli bir ismi belirli temalar çerçevesinde öğrencilerle buluşturuyor. Onların ilmine, düşünme biçimlerine ve tecrübelerine doğrudan temas imkânı oluşturur.

Ara kademelere yönelik her ay gerçekleştirilen bu buluşmaların yanı sıra GDP’nin lise kademelerinden mezun olarak üniversiteye devam eden üyelerinden oluşan mezunlar kademesine yönelik ayrıca bir program yapılıyor. Yıllık ve dönemlik tematik seminer ve ders programları hazırlanıyor.