GDP birbiriyle irtibatlı ve büyük oranda tamamlayıcı nitelikte yapılandırılmış beş başlık altında toparlanabilecek yoğun bir müfredata sahip. Bu programın içerikleri zaman ve katılımcıların gereksinimlerine bağlı olarak yoğunlaştırılıp seyreltilebilir bir mahiyet arz ediyor.

1. Okuma Faaliyetleri
2. Ayın Konuğu Etkinlikleri
3. Kamplar
4. İnanç Dersleri
5. Yayın Çalışmaları