GDP’nin en yoğun ve önemli çalışmalarının başında okuma etkinlikleri yer alıyor. Okunacak yazar ve kitaplar özenle seçilip her kademede ayrı bir okuma listesi takip ediliyor. Gelen öğrencilerin seviyeleri dikkate alınarak bu listeler her yıl güncelleniyor. Tüm kademelerde her öğrenci haftada bir kitap okuyorr. Hazırlık ve Birinci Kademe öğrencileri için hazırlanan listelerdeki kitaplar daha çok okumayı sevdirmeyi, çeşitli okuma teknikleri ve kavramlarla öğrencileri tanıştırmayı hedefliyor. İkinci ve Üçüncü Kademenin okuma listesindeki kitaplar ise öğrencilerde ilmi, fikri bir zemin ve bilinç oluşturmayı hedefliyor.

Üslup ve Yazı Çalışmaları

GDP’de her öğrenci okuduğu kitapla ilgili her hafta bir değerlendirme yazısı kaleme alıyor. Bu yazılar danışman öğretmen tarafından okunup, değerlendiriliyor. Ajanda üzerinden kanaat öğrenciye yazılı olarak bildiriliyor. Böylece kademe öğretmeni ile öğrenci arasında birebir irtibat tesis edilmiş olup ve eğitim kişiselleştiriliyor.
Bu yazma sürecinde öğrenci için aşağıdaki kazanımlar hedefleniyor:

• Nitelikli bir okur olma
• Muhakeme edebilme,
• Mukayese yapabilme,
• Sistemli düşünme,
• Düşüncelerini yetkin bir şekilde ifade edebilme.

Kitap Mütalaaları

Okunan kitaplar, düzenli olarak kademe öğrencileri arasında danışman hoca ile beraber tahlil ediliyor.

Bu çalışma ile aşağıdaki kazanımlar hedefleniyor:

• Topluluk içerisinde söz alıp kendini ifade edebilme,
• Aynı metin üzerine yapılan farklı yorumlardan haberdar olma,
• Benzer düşünceler arasındaki farkı ayırt etme, nitelikli bir tartışma ortam ve imkânı sunma.