Genç Düşünce Platformu yılda iki çalışma yayınlar. Biri, yıl içinde yapılan faaliyetlerden örnekler ihtiva eden “Heybeden”; diğeri ise bir kültür, sanat ve edebiyat dergisi olan “Horanta”dır.