Genç Düşünce Platformu, 2008-2009 eğitim –öğretim yılında Çınar Koleji’nin Başakşehir şubesinde kuruldu. Mevcut eğitim sistemimizde sınav kaygısı sebebiyle neredeyse bütünüyle ihmal edilen eğitim alanını ikmal düşüncesinden doğdu. Öğrencilerin sadece şıklar arasında en doğru olanı bulma yetisi edinmlerine değil, hayatlarının her aşamasında kullanmaları icap eden temel kazanım ve becerilere odaklandı. Her bir faaliyet; dili doğru ve güzel kullanma, duygu ve düşünceleri doğru veetkili olarak ifade edebilme, benzer düşünceler arasındaki farkı algılayabilme, sistemli şekilde düşünebilme, entelektüel bilgi seviyesini artırma gibi belirli kazanımlar amaçlanarak düzenlendi. Geçen zaman zarfında da her geçen yıl müfredat ve programlarını zenginleştirip geliştirdi.

Genç Düşünce Platformu gönüllülük esasına bağlı olarak kabul ettiği üyelerine kademeli bir eğitim programı sunuyor. Zaman zaman ortak etkinliklere yer vermekle birlikte her kademede ayrı bir müfredat takip ediliyor. Hazırlık kademesine 9. sınıfta başlayan bir öğrenci her yıl bir kademe atlayarak 11. sınıfın sonuna geldiğinde üçüncü kademeden mezun oluyor. Üniversite sınavından sonra da GDP Mezunlar Kademesi çatısı altında faaliyetlerine devam ediyor.