Genç Düşünce Platformu yılda iki kamp düzenler ve iki de dergi çıkartır.

Tematik Yarıyıl Kampı

Tematik Yarıyıl Kampı üç günlük bir eğitim kampıdır. Birinci dönemin karne haftasında ana kampüste tüm şubelerdeki GDP öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilir. Bir tema belirlenir ve tema çerçevesinde makaleler okunur, belgesel ve filmler izlenir. Temayla ilgili konuklar ağırlanır…

Bahar Sunum Kampı

Sunum kampı GDP faaliyetleri içerisinde ayrı bir öneme haizdir. GDP’de hedeflenilen kazanımların birçoğunu süreç ve sonuç itibariyle bünyesinde barındırır. Mayıs ayında yapılan kamplar şehir dışında beş günlük yatılı bir program olarak planlanır. Kampın hazırlık süreci, sonucundan daha fazla eğitici olur.

Sunum Kampı Çalışmaları

• Öncelikle öğrenciler dörder veya beşer kişilik gruplara ayrılır.
• Hazırlık için bir takvim belirlenir.
• Konular seçilir.
• Konuya ilişkin kaynak araştırması yapılır ve birincil kaynaklar belirlenir.(Kitap, araştırma, belgesel, tez… )
• Kaynaklar öğrenciler arasında paylaşılır.
• Danışman öğretmenleri ile öğrenciler düzenli olarak bir araya gelir, ulaşılan bilgi ve gelinen aşamayı değerlendirir.
• Son olarak ortak bir sunum metni kaleme alınır ve konu 75 dakikalık bir zaman diliminde bütün GDP’ ye (mezunlar da dâhil) sunulur.