Bir geleneğe dönüşen ve bu yıl onuncusu gerçekleştirilen Genç Düşünce Platformu(GDP) Sunum Kampı 27Nisan – 2 Mayıs tarihleri arasında Yalova’da yapıldı. 221 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kampta 5 gün boyunca öğrenciler daha evvel temel kaynaklardan akademik bir yaklaşımla hazırladıkları sunumları katılımcılara aktardılar. “Fransız İhtilali, İttihat Terakki, Dinde Hadis ve Sünnetin Yeri, İktisadi Açıdan Dünya Sistemi, Mezheplerin Oluşumunda Sosyal ve Siyasi Etkenler, Âlim ve Bir Âlim Portresi Olarak İmam Birgivi” gibi kendini ve dünyayı tanımaya matuf konuların anlatıldığı kamp dolu dolu ve çok verimli geçti.

Kampta GDP’nin lise kademelerinden mezun olup şu an üniversitede okuyan veya mezun olup iş hayatına atanan büyükler için de ayrıca 4 oturumluk iki günlük bir program yapıldı. Gitmeden hadis tarihi ve hadis usulü üzerine iki temel kitabı okuyan Mezunlar Kademesi hadislerin toplanması ve tasnifi, dindeki yeri hususunda Süleyman Kablan Beyle üç oturumluk bir buçuk saatlik dersler yaptı. GDP Yöneticisi Ali Ramazan Tokalı’nın moderatörlüğünde “Modern İnsanın Dine Yaklaşımı” konulu Talha Hakan Alp ve Süleyman Kaplan Beyin katılımıyla bir de söyleşi yapıldı.

Yıllar evvel “Yola çıkmak menzilin ta kendisidir.” anlayışıyla yola çıkan GDP on yılı geride bıraktı. Dönem içerisinde her kademe en az 25’er kitap okudu, 6 seminerlik İnanç derslerine katıldı, iki kamp ve 7 nitelikli ayın konuğu ile bir araya geldi.
Yarın, bugünden; uzun yolculuklar, bir adımla başlar.

25 Eylül 2018

Bu İçeriği Paylaş