“Ayın Konuğu” etkinlikleri çerçevesinde Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyelerinden İbrahim Halil Üçer’i misafir ettik. Tüm şubelerdeki GDP öğrencilerinin katılımıyla Çınar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programda “İnsan ve İnsanın Anlam Arayışı” ele alındı.

İki saat süren programda; birçok alt başlığa bünyesinde barındıran konuyu çok veciz ve etkili bir dille aktaran Üçer; MS 7 -17. asır arasındaki 1000 yılda “Doğru(epistemolojik), iyi (etik) ve güzel (estetik) nedir?” gibi temel soruların cevabının İslam düşünce tarihindeki âlimlerce verildiğini ve bu yanıtların tüm insanlığın cevabına dönüştüğünü aktardı. Ancak mevcut dünyanın, Batı Avrupa’da son üç asırda yaşanan bilimsel devrimler neticesinde ortaya çıkan dönüşümlerin neticesinde kurulduğunu ve temel soruların yeni cevaplarının Batılı düşünürlerce verildiğini, insana ve anlamına dair ortaya konulan cevapların ciddi sorun ve tıkanmalara yol açtığını ifade etti. Mekanik anlayışın insan kabulünün; tabiatı, dolayısıyla gayeyi reddi neticesinde ahlakın ortadan kalktığını özgürlüğün yegâne erdem kabul edildiğine dikkat çekti.

25 Şubat 2020

Bu İçeriği Paylaş