Şehir ve İnsan

10. Tematik Kamp Etkinlikleri çerçevesinde Doç. Dr. Lütfi Sunar Beyle bir söyleşi yapıldı. Genelde insan ve şehir etkileşimi özelde ise cari din yorumuna bağlı olarak günümüz dindarlarının şehirle geliştirdikleri ilişki biçimi ele alındı. Yaklaşık iki saat süren ve öğrencilerin sorularıyla da çiçeklenen programda günümüz ve yakın tarihteki dindar yazarların eserlerinde (Mustafa Kutlu’nun Sır kitabında olduğu gibi) şehri yozlaştıran, dünyevileştiren bir unsur olarak ele almasının sebepleri üzerinde duruldu. Dindar ve muhafazakârların şehirle kavgalı görünmesinin arkasındaki gerekçeler konuşuldu.

6 Şubat 2019

Bu İçeriği Paylaş