Kimlik ve Kişilik Oluşumunda Birey ve Toplumun Rolü

GDP’li öğrenciler senenin son “Ayın Konuğu” etkinliğinde İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Prof. Dr. Teoman DURALI ile bir araya geldi. İbn-i Haldun Üniversitesi kampüsünde yapılan program tüm şubelerdeki GDP’li öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Özellikle biyoloji felsefesi üzerine yaptığı çalışmalarla akademik camiada saygın bir yer edinen Duralı, GDP Yönetici A. Ramazan TOKALI’nın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide fikir ve tecrübelerini paylaştı.
“Kimlik ve Kişilik Oluşumunda Birey ve Toplumun Rolü” konulu söyleşide Teoman Duralı insanın aldığı terbiyenin tercihlerini %80 oranında belirlediğini belirtti. İnsanın asıl ve en etkili mürebbiyesinin anne olduğunu söyledi. İnsanın üzerinde en etkili olan kurumun aile olduğunu vurguladı. İnsanın ömrünün ve kişiliğinin şekillenmesinde toplum ve bireysel tercihlerin de bir yerde önemli olduğuna değindi. İnsanın ancak merak ve istidatlı olduğu alanlarda başarılı olabileceğini vurguladı. Yaygın ve yanlış bir şekilde itham edilen günümüz gençliğinin kendi kuşağının gençliğine göre beşeri ve toplumsal ilişkilerde daha medeni bir tavır sergilediğini söyledi.

Duralı, ayrıca hayatın bir ödev olduğunu; Aydınlanma sonrası insancılık akımının bir türedisi olarak ortaya çıkan “hak” anlayışı üzerinden değil “ödev” şuuruyla değerlendirilmesi gerektiğini de vurguladı. Hakkından vaz geçebilirsin ama ödevden vaz geçmek diye bir şey söz konusu değildir dedi.

25 Eylül 2018

Bu İçeriği Paylaş