Yayın Yönetmeni- Editör : Sebiha Tokalı
Kapak Mizampaj : Enes Engin Erayata
Baskı : 1001 Matbaa

Bizi hakikatle var eden, varlığından haberdar eden, bize ruhundan üfleyen, emaneti yükleyen, hilafeti bahşeden, kalemle yazmayı öğreten, celal cemal ve kemal sahibi Allah'ı hamdederim.

Alemlere rahmet olarak gönderilen, bütün kelimelerin toplamıi hakikat ünvanı kainatın övüncü kıvancı, elçilerin elçisi, öncülerin öncüsü efendimize aline, ashabına, tabine, tebe-,i tabine, selefi salihine çağı açan, çağı aşan, çağrısı çağını kuran alim,arif ve hakim şahsiyetlerinden oluşan bütün öncü kuşaklara selam ederim. Hepiniz hoş geldiniz.


pdf Devamı için...

Diğer Sayılar